Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 224 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 155 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 554 KB
Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тiкелей әдiс) *.pdf 137 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 122 KB
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 122 KB
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс *.doc 122 KB
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс *.pdf 122 KB
Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тiкелей әдiс) *.pdf 123 KB
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 115 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 133 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 208 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 287 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 139 KB

 

 

Парақтар өзгертілді: 29-08-2017