Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 01.07.2018 жыл *.pdf 149 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 01.07.2018 жыл *.pdf 166 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 01.07.2018 жыл *.pdf 2223 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп 01.07.2018 жыл *.pdf 1483 KB
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс 01.07.2018 жылға *.pdf 129 KB
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс 01.01.2018 жылға *.pdf 133 KB
Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (01.01.2018 ж) *.pdf 137 KB
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп 01.01.2018 ж *.pdf 131 KB
Таза активтердің өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп 01.01.2018 жылға *.pdf 143 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 225 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 733 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 156 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 224 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 155 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 554 KB
Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тiкелей әдiс) *.pdf 137 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 122 KB
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 122 KB
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс *.doc 122 KB
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс *.pdf 122 KB
Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тiкелей әдiс) *.pdf 123 KB
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 115 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 133 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 208 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 287 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 139 KB

 

 

Парақтар өзгертілді: 22-01-2019