Абай ауданының төлқұжаты

 

Жалпымәліметтер
Ауданныңқұрылғанжылы 1928 жыл
Ауданныңбарлықжеркөлемі,
мыңга
2 009,4
Әкімшілікорталығы Қарауылауылы
Барлықелдімекендер саны 11
Облысорталығынадейінгіарақашықтық, км 400
  өлшембірлігі 01.04.2016ж. 01.04.2017ж. %
Халық саны адам 15374 15296 99,5
Үй (аула) саны бірлік 3223 3224 100,0
Шаруақожалықтарының саны бірлік 489 497 101,6
Әлеуметтік сала
    01.04.2016ж 01.04.2017ж. %
Тіркелгенжұмыссыздар саны адам 62 55 88,7
Атаулыәлеуметтіккөмекалушылар адам 12 10 83,3
мың теңге 226,7 82,0 36,1
18 жасқадейінгіжәрдемақыалушылар бала 1326 1378 103,9
млн. теңге 6,4 7,2 112,5
Тұрғын үй жәрдемақысын алушылар жанұя 93 104 111,8
мың теңге 2392,0 2707,0 113,1
Жергілікті бюджеттен төленген көтерме  жәрдемақы алушылар адам      
мың теңге      
Салық
    01.04.16ж. 01.04.17ж. %
Ауданбюджетіменшіккірісініңорындалуы млн. теңге 88,5 96,4 108,9
Ауылшаруашылығы
Жеркөлемі га 2 009 391
соныңішінде:
Ауылшаруашылықжерлері га 1 920 975
соныңішінде :
егістік га -
суармалыжер га -
табиғишабындық га 42 392
жайылым га 1 875 372
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Ауылшаруашылықмал басы        
Іріқара малы бас 49962 52221 104,5
Қой мен ешкі бас 246608 212453 86,2
Жылқы бас 27970 31948 114,2
Құстар бас 8170 8201 100,4
Шошқа бас - - -
Түйе бас 165 174 105,4
Өндірілгенауылшаруашылықөнімдерініңжалпыкөлемі,
млн.теңге
млн. теңге      
сойылыпсатылғансалмақтағыет, барлығы тонна 2118,3 2461,0 116,2
сүт,тонна тонна 4335,7 4684,0 108,0
жұмыртқа, мыңдана мыңдана 158,9 166,4 104,7
Білімсаласы
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Білім беру мекемелері - барлығы бірлік 11 11 100
Оныңішінде :        
орта мектептер бірлік 10 10 100
негізгімектептер бірлік 1 1 100
бастауышмектептер бірлік - - -
Оқушылар саны/ мұғалімдер саны   2510/457 2572/472 102,4/
103,2
Мектепкедейінгітәрбиеменбілім беру мекемелері - барлығы   13 13 100
бала-бақшалар саны бірлік 4 5 125
ондатәрбиеленушібалалар саны бала 505 594 117,6
мектепжанындағышағынорталықтар саны бірлік 9 8 88,9
ондатәрбиеленушібалалар саны бала 1103 1043 94,5
Денсаулық сақтау
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Денсаулықсақтаумекемелері - барлығы бірлік 10 10 100
Аудандықорталықаурухана  (ЦРБ) бірлік 1 1 100
Ауылдықаурухана бірлік - - -
Ауылдықдәрігерлік амбулатория бірлік 7 7 100
Фельдшерлік-акушерлік пункт бірлік 2 2 100
Медициналықпунктер(без зданий) бірлік 2 2 100
Туберкулез ауруханасы бірлік - - -
дәрігерлер саны бірлік 35 36 102,8
орта буын медқызметкерлері бірлік 89 96 107,8
Мәдениет
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Мәдениетмекемелері - барлығы бірлік 18 18 100
оныңішінде :Мәдениетүйлері бірлік 3 3 100
Ауылдықклубтар бірлік 5 5 100
Кітапханалар бірлік 10 10 100
Кәсіпкерлік
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Тіркелген шағынкәсіпорындар, саны бірлік 30 38 126,7
оныңішінде :        
белсендішағынкәсіпорындар, саны бірлік 20 26 130,0
Жеке кәсіпкерлерлікнысандары - барлығы бірлік 178 186 104,5
дүкендер бірлік 100 104 104,0
базарлар бірлік - -  
ресторандар бірлік 8 8 100,0
кафелер, асханалар бірлік 12 13 108,0
қатымханалар бірлік - -  
наубайханалар бірлік 20 21 105,0
дәріхана бірлік 2 3 150,0
шаштараздар бірлік 9 9 100,0
жанаржағар май бекеті бірлік 8 8 100,0
көлікжөндеушеберханалары бірлік 9 10 111,0
қоғамдықмоншалар бірлік 10 11 110,0
Құқықбұзушылық
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Тіркелгенқылмыссаны бірлік 26 33 126,9
Жалпы қылмыстың ашылупайызы % 88,5 86,2 97,4
Негізгіэкономикалықкөрсеткіштер
    01.04.2016 ж 01.04.2017 ж %
Негізгікапиталғажұмсалған инвестиция көлемі млн. тг 265,1 350,8 126,0
Құрылысжұмыстарыныңкөлемі млн. тг 4,8 9,9 196,3
Жаңаданпайдалануғаберілгентұрғынүйлер бірлік 4 4 100
Жалпыалаңы м2 532 533 100,2

 

 

 

Парақтар өзгертілді: 15-05-2017