Кадрлык қамтамасыз ету

Бос лауазымдар туралы мәліметтер

 

Абай ауданы бойынша 26.12.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 

 

N Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.2013
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.2014
3 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы 28.10.2014
4  Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.2014
5  Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.2014
6  Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маманы (негізгі қызметкердің бала күтіміне байланысты демалыс мерзімі) 05.11.2014

 

Абай ауданы бойынша 24.12.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 

 

Бос лауазым атауы

Бос лауазымның пайда болған күні

1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.2013
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.2014
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.2014
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы 28.10.2014
5  Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.2014
6  Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.2014
7  Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маманы (негізгі қызметкердің бала күтіміне байланысты демалыс мерзімі) 05.11.2014

Абай ауданы бойынша 03.12.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 

 

Бос лауазым атауы

Бос лауазымның пайда болған күні

1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.2013
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.2014
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.2014
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы 28.10.2014
5  Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.2014
6  Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.2014
7  Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 22.10.2014
8 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маманы (негізгі қызметкердің бала күтіміне байланысты демалыс мерзімі) 05.11.2014

Абай ауданыбойынша21.11.2014 жылға бос әкімшілікмемлекеттіклауазымдартізімі 

 

Бос лауазым атауы

Бос лауазымның пайда болған күні

1 Ішкісаясатбөлімініңбасшысы 11.03.2013
2 Сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысбөлімініңбасшысы 23.06.2014
3 Кәсіпкерлік, ауылшаруашылығыжәне ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.2014
4 Қарауылауылдықокругіәкіміаппаратыныңжетекшімаманы 28.10.2014
5 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.2014
6 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.2014
7 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 22.10.2014

Абай ауданы бойынша 22.10.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 

 

Бос лауазым атауы

Бос лауазымның пайда болған күні

1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.2013
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.2014
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.2014
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.2013
5 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.2014
6 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.2014
7 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 22.10.2014

Абай ауданы бойынша 06.10.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 

 

Бос лауазым атауы

Бос лауазымның пайда болған күні

1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.14
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
5  Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14
6  Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.14

Абай ауданы бойынша 16.09.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 

 

Бос лауазым атауы

Бос лауазымның пайда болған күні

1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14
7 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.14
8 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 04.09.14

Абай ауданы бойынша 09.09.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 09.09.14
5 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
6 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
7 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14
8 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.14
9 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 04.09.14

Абай ауданы бойынша 04.09.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14
7 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.14
8 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 04.09.14

 

Абай ауданы бойынша 02.09.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
7 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14
8 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.09.14

 

Абай ауданы бойынша 06.08.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
7 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14

Абай ауданы бойынша 11.07.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
7 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
8 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
9 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
10 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14

Абай ауданы бойынша 01.07.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 02.06.14
5 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
6 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
7 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
8 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
9 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
10 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
11 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.07.14


Абай ауданы бойынша 23.06.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі 


Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы 23.06.14
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 02.06.14
5 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
6 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
7 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
8 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
9 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
10 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13


Абай ауданы бойынша 02.06.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас маманы 02.06.14
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
7 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
8 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
9 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13

 

 

Абай ауданы бойынша 01.05.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
4 Ішкі саясат бөлімінің жетекші маманы 01.05.14
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
6 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
7 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
8 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
9 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13

        


Абай ауданы бойынша 23.04.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
2 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы 21.04.14
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
5 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
6 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
7 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
8 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13


Абай ауданы бойынша 16.04.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 24.10.12
2 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
5 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
6 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
7 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
8 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13


Абай ауданы бойынша 18.03.2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар тізімі

 

Бос лауазым атауы Бос лауазымның пайда болған күні
1 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 24.10.12
2 Ішкі саясат бөлімінің басшысы 11.03.13
3 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы 30.12.13
4 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.02.13
5 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы 29.08.13
6 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 01.08.13
7 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
8 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
9 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13
10 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 02.08.13

Абай ауданы бойынша 06 қаңтар 2014 жылға бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдардың тізімі

Бос лауазым атауы
1 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
2 Ішкі саясат бөлімінің басшысы
3 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы
4 Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің жетекші маманы
5 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
6 Қарауыл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
7 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы
8 Кеңгірбай би ауылдық  округі әкімі аппаратының бас маманы
9 Көкбай ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
10 Құндызды ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
11 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
12 Саржал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
13 Тоқтамыс ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
14 Медеу ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы

 

Мұрағат

 

Абай ауданы бойынша 2013 жыл бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдардың тізімі

 

Парақтар өзгертілді: 22-01-2019